Znak klubu

Znak klubu

Vlaječka klubu

HISTORIE OBCE

 

Používáte rozlišení

 

www.seznam.cz

 

 


Znak obce Mrlínek

O Mrlínku

Prapor obce Mrlínek

Obec Mrlínek leží severně od Hostýnsko-Vsetínské hornatiny, v okrese Kroměříž. Obcí protéká potok Perutinka, který se dále vlévá do Moštěnky.
Nejstarší zmínka o Mrlínku, původně Mrlínu, se datuje z roku 1301.
Je v ni zmiňován
Abert z Mrlínu a jeho syn Alšík. Některé prameny také zaznamenávají rok 1348 - tenkráte Vavřinec z Količína postoupil svému zeti
Oldřichovi vše, co měl, včetně Mrlína.
Roku 1358 byla ves rozdělena na Dolní a Horní Mrlín. V proměnlivosti času se zde vystřídalo více držitelů. Vcelku
spolehlivě se ví, že roku 1555 byly oba Mrlíny pusté, v zemských deskách se roku 1650 zaznamenává ves Mrlínek, zřejmě nedávno předtím obydlená.
V současné době čítá Mrlínek asi 210 obyvatel. V budově obecního úřadu se nachází místní knihovna s fondem 850 knih. V roce 1927 zde začala fungovat dvojtřídní obecná škola. Obec je lemována lesy se třemi rybníky, poli a přehradou, která slouží k rybolovu. Součástí obce je i chatová osada.

Obecní úřad a místní hospůdka u Zemské osy


Obecní úřad
:

Obec Mrlínek
Mrlínek 26
Bystřice p. Host.
768 61
tel/fax: 573 379 092

Úřední hodiny


starosta
Ing. Jaroslav Vlček

www stránky

www.mrlinek.cz

Obecní úřad

 

Tolik k nejstarší historii
Mrlínka, ke kterému se váže
tato široko daleko v kraji známá pověst.

Kaplička
Kaplička
 

 

Copyright © 2003 WWW.TJMRLINEK.CZ