Znak klubu

Znak klubu

Vlaječka klubu

PRAVIDLA KOPANÉ

 

Používáte rozlišení

 

www.seznam.cz

 

 


KOP Z ROHU 
Kop z rohu je jedním ze způsobů navázání hry.
Přímo z kopu z rohu je možné dosáhnout branky (ne vlastní).
Kop z rohu nařídí rozhodčí, jestliže míč, kterého se jako poslední dotkl hráč bránícího družstva, přešel po zemi nebo ve vzduchu celým svým objemem brankovou čáru a nebylo přitom dosaženo branky podle pravidla X.

Provedení kopu z rohu

 • Míč leží v klidu uvnitř rohového čtvrtkruhu u nejbližšího rohového praporku,
 • rohový praporek musí zůstat na místě,
 • hráči soupeře se nesmějí přiblížit k míči na vzdálenost menší než 9,15 m, dokud míč není ve hře,
 • kop z rohu provede hráč útočícího družstva,
 • míč je ve hře, když se po provedení kopu pohne,
 • hráč, provádějící kop z rohu, se nesmí dotknout míče podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč.

TRESTNÍ USTANOVENÍ

  Kop z rohu provádí hráč z pole
  Jestliže v době, kdy je míč ve hře, se hráč, který provedl kop z rohu

  • dotkne míče podruhé (vyjma úmyslné hry rukou) dříve, než se míče dotkne jiný hráč, rozhodčí nařídí nepřímý volný kop, který provede hráč soupeře z místa přestupku (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII),
  • dotkne míče podruhé úmyslně rukou mimo vlastní pokutové území dříve, než se míče dotkne jiný hráč, rozhodčí nařídí přímý volný kop, který provede hráč soupeře z místa přestupku (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII),
  • dotkne míče podruhé úmyslně rukou ve vlastním pokutovém území dříve, než se míče dotkne jiný hráč, rozhodčí nařídí pokutový kop.

  Kop z rohu provádí brankář
  Jestliže v době, kdy je míč ve hře, se brankář, který provedl kop z rohu

  • dotkne míče podruhé (vyjma úmyslné hry rukou) dříve, než se míče dotkne jiný hráč, rozhodčí nařídí nepřímý volný kop, který provede hráč soupeře z místa přestupku (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII),
  • dotkne míče podruhé úmyslně rukou mimo vlastní pokutové území dříve, než se míče dotkne jiný hráč, rozhodčí nařídí přímý volný kop, který provede hráč soupeře z místa přestupku (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII),
  • dotkne míče podruhé úmyslně rukou ve vlastním pokutovém území dříve, než se míče dotkne jiný hráč, rozhodčí nařídí nepřímý volný kop.

  Při každém jiném porušení tohoto pravidla

  • nechá rozhodčí kop z rohu opakovat.
ROZHODNUTÍ ČMFS
 1. V utkáních kategorií mladších žáků, žákyň a přípravek se provádí místo kopu z rohu malý roh. Malý roh se provede z nejbližšího místa, kde boční čára ohraničující pokutové území protíná brankovou čáru.
VÝKLAD K PRAVIDLU
 1. Kop z rohu je se provádí do míče volně a nehybně ležícího uvnitř toho rohového čtvrtkruhu, který je nejblíže od místa, kde míč opustil přes brankovou čáru hrací plochu. Rozhodčí musí při nařízení kopu z rohu ihned signalizovat, z kterého rohového čtvrtkruhu se má kop z rohu provést, aby se provedení kopu zbytečně nezdržovalo.
 2. K provedení kopu z rohu rozhodčí zpravidla nedává znamení píšťalkou. Dbá však, aby kop z rohu byl proveden co nejdříve. Zdržuje-li hráč úmyslně provedení kopu z rohu, rozhodčí ho napomene za zdržování hry.
 3. Při provedení kopu z rohu musí hráči soupeřova družstva dodržet vzdálenost 9,15 m od míče. Provádí-li se kop z rohu a některý z hráčů bránící strany zkrátí předepsanou vzdálenost dříve, než je míč ve hře, napomene rozhodčí provinivšího se hráče za nedodržení předepsané vzdálenosti a nechá kop z rohu opakovat Proviní-li se více hráčů, napomene rozhodčí toho hráče, který byl nejblíže míči.
  Rozhodčí však může uplatnit výhodu ve hře a hráče, který vzdálenost 9,15 m nedodržel, napomenout až při nejbližším přerušení hry.
 4. Kop z rohu může být proveden libovolným směrem; je proveden správně, jakmile se po provedení kopu pohne; přitom nemusí opustit rohový čtvrtkruh.
 5. Jestliže při provádění kopu z rohu dojde k porušení rohového praporku, rozhodčí nenechá kop provést, nebo ihned hru přeruší, a po opravě praporku nechá kop z rohu opakovat.
 6. Jestliže míč po správném provedení kopu z rohu, aniž se ho předtím dotkl některý hráč:
  a) opustí hrací plochu přes brankovou čáru bránícího družstva, naváže hru kopem od branky hráč soupeřova družstva,
  b) opustí hrací plochu přes pomezní čáru, naváže hru vhazováním hráč soupeřova družstva.
 7. Kdyby po správném provedení kopu z rohu míč úplně po zemi nebo ve vzduchu přešel brankovou čáru mimo hrací plochu a pak se vlivem větru nebo rotace vrátil zpět na hrací plochu, musí rozhodčí hru přerušit a navázat kopem od branky.
 8. Při kopu z rohu nemůže být v ofsajdu hráč, který jako první převezme míč přímo po provedení kopu z rohu.
 

Copyright © 2003 WWW.TJMRLINEK.CZ